Asiakirjatilaus

Tällä lomakkeella voi tilata sähköisesti Mesaani Kiinteistöt Oy:ltä alla mainittuja asiakirjoja.

Isännöitsijäntodistuksen voivat Asunto-osakeyhtiölain 7. luvun 27 §:n mukaan saada:

1. osakehuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistaja

2. osakkeita panttauksen nojalla hallussaan pitävä; sekä

3. välitysliike, jolla on voimassa oleva osakkeiden välitystä koskeva myyntitoimeksianto tai osakkeiden vuokralle antamista koskeva toimeksianto.

Voimassa oleva toimeksiantosopimus on toimitettava tilauksen yhteydessä.