Asukkaalle

Asukkaan oppaaseen on koottu sellaisia ohjeita, jotka koskettavat kaikkien Mesaani-Kiinteistöt Oy:n asiakasyhtiöiden asukkaita. Ohjeet ovat luonteeltaan yleismaailmallisia asumiseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä.

25.5.2018 voimaan tulleen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteriselosteet ovat nähtävillä Mesaani-Kiinteistöt Oy:n toimistossa.