Kunnossapitovastuu

Asunto-osakeyhtiölain 4. luvussa määritellään kunnossapitovastuu osakkaan ja yhtiön välillä.Vastuunjakotaulukkoon on kerätty luettavampaan muotoon vastuun jakautuminen useissa tapauksissa. Luettelo ei ole kattava ja eräiltä osin se voi olla tulkinnanvarainenkin, joten epäselvissä tilanteissa kannattaa aina kysyä lisää esimerkiksi isännöitsijältä. Yhtiöissä saatetaan tehdä päätöksiä, joilla poiketaan tästä pääjaosta.

>> TS:n artikkeli aiheesta 01.10.2012